راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران زمین شناسی داخل و خارج از استان سیستان و بلوچستان
Header

فراخوان مقاله

دی ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فراخوان مقاله بسته هستند)

ارسال مقاله جهت ارسال به دبیرخانه

فراخوان برنامه ها

دی ۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فراخوان برنامه ها بسته هستند)

برنامه های گروه زمین شناسی و انسان و محیط زیست

فراخوان

آذر ۲۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فراخوان بسته هستند)

نامه اعمال ضریب درس زمین شناسی در کنکور سراسری به کمیسیون مجلس شورای اسلامی

آبان ۲۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نامه اعمال ضریب درس زمین شناسی در کنکور سراسری به کمیسیون مجلس شورای اسلامی بسته هستند)

اعمال ضریب درس زمین شناسی

 

فراخوان جشنواره خوارزمی

آبان ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای فراخوان جشنواره خوارزمی بسته هستند)

بخشنامه جشنواره خوارزمی و آزمایشگاه علوم

برنامه عملیاتی

آبان ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی بسته هستند)

برنامه عملیاتی زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مهر ۱۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بسته هستند)

 

طلوع مهر و آغاز سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را بر پویندگان راه علم و معرفت، معلمان فرهیخته که با آغاز مهر ماه، فصل رویش و مهربانی و خردورزی با اندیشه های پاک و سترگ، مدرسه را مزین می نمایند، صمیمانه شادباش می گوییم.

نمونه فرم خام و راهنمای ساده طرح درس نویسی

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه فرم خام و راهنمای ساده طرح درس نویسی بسته هستند)

راهنمای ساده ی طرح درس نویسی

طرح_درس _فرم_خام

تبیین طرح درس ملی

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تبیین طرح درس ملی بسته هستند)

تبیین طرح درس ملی

برنامه های گروه زمین شناسی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۶ | نوشته‌شده به دست سرگروه زمین شناسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه های گروه زمین شناسی بسته هستند)

مسابقه عکاسی و برپایی نمایشگاه